આવતી કાલે આવશે 12 વિજ્ઞાન  પ્રવાહ નું પરિણામ

સત્તાવાર વેબસાઇટ- gseb.org પર જાઓ

હોમપેજ પર, GSEB પરિણામ લિંક પર ક્લિક કરો

એક નવું લૉગિન પેજ ખુલશે

તમારો રોલ નંબર અને અન્ય વિગતો દાખલ કરો

પરિણામ ઍક્સેસ કરો અને તે જ ડાઉનલોડ કરો

ભાવિ સંદર્ભ માટે પ્રિન્ટ આઉટ લો

GSEB દ્વારા 14 માર્ચ, 2023 થી 25 માર્ચ, 2023 દરમિયાન ગુજરાત બોર્ડની 12મી વિજ્ઞાન પરીક્ષા 2023નું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. આ વર્ષે, લગભગ 1 લાખ વિદ્યાર્થીઓએ પરીક્ષા આપી હતી.

આ વર્ષે વિજ્ઞાન પ્રવાહમાં ગુજરાત HSC 12મી બોર્ડની પરીક્ષા 2022 માટે કુલ 1,07,663 વિદ્યાર્થીઓ નોંધાયા હતા, જેમાંથી 1,06,347 વિદ્યાર્થીઓએ પરીક્ષા આપી હતી.